WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA

Święta Bożego Narodzenia, które przeżywamy, to czas miłości, braterstwa i radości. Rodzą one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię. Czas spędzony w gronie najbliższych i przyjaciół, czas rozmów i spotkań, które dają wiele dobra.

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian. W związki z trwającą epidemią, wszystko jest inne, inaczej przeżywane.

Przychodzi nam i w tym roku inaczej przeżywać Wizytę Duszpasterską, czyli tzw. Kolęda , która ma na celu przede wszystkim błogosławienie domu i uproszenie łask Bożych dla domowników i gospodarstw.

Ze względu na panującą epidemię również w tym roku będziemy oto prosić podczas tzw. Mszy świętych kolędowych o godz. 18.00 w naszym parafialnym domu – świątyni. Wspólnie przy ołtarzu będziemy się modlić, śpiewać kolędy i wypraszać Bożego błogosławieństwa dla naszych rodzin i naszej wspólnoty parafialnej.

Stół w naszym domu niech będzie nakryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece. Po powrocie z kościoła zasiądźcie razem przy waszym stole do wspólnej modlitwy za siebie nawzajem, za wasze rodziny i waszych zmarłych. Niech Dziecię Jezus zlewa na Was zdroje potrzebnych łask. 

       Pragniemy serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie, za Waszą pracę, wszelką pomoc i życzliwość jakiej doświadczamy od Was na co dzień. Bóg Wam za to zapłać.

Tegoroczne ofiary jakie złożycie w czasie Mszy św. kolędowej będą przeznaczone na pokrycie kosztów rewitalizacji naszego cmentarza. Będziemy chcieli, o ile zdołamy zająć się nim w tym roku z racji Jubileuszu 90-ciu lat od powstania naszej parafii. Ofiary będzie złożyć w kopercie, do koszyków na balaskach.

       Składamy Wam z serca płynące Bóg zapłać za wszelkie dobro jakiego doświadczamy.

W Nowym Roku życzymy Wam obfitości Bożych łask, dobrego zdrowia, opieki Matki Bożej. Niech Pan Wam błogosławi.

Życzą Franciszkanie.

Msze kolędowe – Płonia

03.01.2022 poniedziałek  – godz. 18.00

ul. Poprzeczna, Piaskowa, Zielona, Srebrna, Złota

04.01.2022 wtorek – godz. 18.00

ul. Rybnicka, Badury, Lasoty, Ciemięgi, Chudoby, Fabryczna

05.01.2022 środa – godz. 18.00

ul. Szkolna

06.01.2022 czwartek  – porządek Mszy św. jak w niedzielę – Kolęda w klasztorze

07.01.2022 piątek  – godz. 18:00

ul. Bydgowska, Mieszka I Raciborskiego, Tarnowska,

Gnieźnieńska, Łużycka, Poznańska

10.01.2022 poniedziałek – godz. 18:00

ul. Śliska, Leśna, Adamczyka, Tomali, Mikołowska

11.01.2022 wtorek – godz. 18.00

ul. Kanałowa, Graniczna, Zaciszna

12.01. 2022 środa  – godz. 18.00

ul. Sudecka (parzyste)

13.01.2022 czwartek  – godz. 18:00

ul. Sudecka (nieparzyste)

 

Msze kolędowe – Obora

 04.01.2022 – wtorek godz.17.00

ul. Drzewieckiego

08.01.2022 – sobota godz. 17.00

ul. E. Plater

11.01.2022 – wtorek godz.17.00

ul. Brzeska, Markowicka

13.01.2022 – czwartek godz. 16.30

ul. Księcia Przemysława

15.01.2022 – sobota godz.17.00

ul. Czogały

18.01.2022 – wtorek godz. 17.00

ul. Smołki

22.01.2022 – sobota godz.17.00

ul. Leszka Raciborskiego