Intencje 24 – 30.01.2022 r.

24 – 30.01.2022 r.

24

Poniedziałek

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

630Za + Alojzego Franica z okazji ziemskich urodzin, o dar nieba dla niego.

II – (greg. 8) – Za + Franciszka Węglarskiego.

III – Za + Marię Jakubów, o dar nieba dla niej.

1800Za + Franciszka Witasek, od kolegów Augusta i Bernarda.

II – (greg. 8) – Za + Marię Sekuła.

III – (greg. 23) – Za + Justynę Bindacz.

 

25

Wtorek

Święto Nawrócenia św. Pawła

630W intencji żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, współbraci, rodziców, rodzeństwo.

II – Za Kościół Boży i o pokój na świecie.

III – (greg. 9) – Za + Franciszka Węglarskiego.

1700 (Obora) – rez. Krajczy.

1800Za + Franciszka Moskwa, o dar życia wiecznego.

II – (greg. 9) – Za + Marię Sekuła.

III – (greg. 24) – Za + Justynę Bindacz.

 

26

Środa

Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa

 

630(greg. 10) – Za + Franciszka Węglarskiego.

II – Za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 – (greg. 25) – Za + Justynę Bindacz.

II – (greg. 10) – Za + Marię Sekuła.

 

27

Czwartek

Dzień powszedni

 

630 – Za + Jarosława Chylińskiego w 1-szą rocznicę śmierci.

II – (greg. 11) – Za + Franciszka Węglarskiego.

1800Z okazji 15-tych urodzin Jakuba, o dary Ducha Świętego, wstawiennictwo NMP w podejmowaniu decyzji i pięknej drogi z Jezusem.

II – (greg. 26) – Za + Justynę Bindacz.

III – (greg. 11) – Za + Marię Sekuła.

 

28

Piątek

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu

 

630 – Za ++ rodziców Walentyna i Cecylię Kołodziej, ++ synów Jana i Ryszarda i dusze w czyśćcu cierpiące.

II – (greg. 12) – Za + Franciszka Węglarskiego.

1800 – (greg. 27) – Za + Justynę Bindacz.

II – (greg. 12) – Za + Marię Sekuła.

 

29

Sobota

Dzień powszedni

630 – (greg. 28) – Za + Justynę Bindacz.

II – (greg. 13) – Za + Franciszka Węglarskiego.

1700 (Obora) – Za + męża Józefa Drewicz, + córkę Małgorzatę, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w intencji Wernera, Emilii i Aleksandra z okazji urodzin.

IIDo Bożej Opatrzności i Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 50-tej rocznicy urodzin Sebastiana.

III – (greg. 13) – Za + Marię Sekuła.

 

 

 

30

IV Niedziela Zwykła

 

 

700 (greg. 14) – Za + Franciszka Węglarskiego.

II – (greg. 14) – Za + Marię Sekuła.

830 –  Za żyjących i zmarłych Parafian.

II – (greg. 29) – Za + Justynę Bindacz.

945 (Obora) – Za + Łucję Stęchły w 17-tą rocznicę śmierci, + męża Ryszarda, ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

1100– W intencji Tomasza Sładek z okazji 20-tej rocznicy urodzin, o zdrowie, Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego.

II – Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski za szczęśliwie przeżyte 40 lat w małżeństwie dla Brygidy i Pawła z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej na dalsze lata, za ++ rodziców  Jana i Amalię, + ojca Jana, + brata Jerzego, ++ pokrewieństwo z obu stron, za żyjących i zmarłych kapłanów, oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla żyjących z rodziny.

III – Do Boskiej Opatrzności i św. Rodziny z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze zdrowie, Boże błogosławieństwo w intencji Gosi i Mateusza z okazji 1 rocznicy ślubu.

1500Nieszpory kolędowe.

 

 

 

 

24 – 30.01.2022 r. – Obora

25

Wtorek

Święto Nawrócenia św. Pawła   

 

1700 (Obora) – rez. Krajczy.

 

29

Sobota

Dzień powszedni

1700 (Obora) – Za + męża Józefa Drewicz, + córkę Małgorzatę, ++ rodziców z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

30

IV Niedziela Zwykła

 

945 (Obora) – Za + Łucję Stęchły w 17-tą rocznicę śmierci, + męża Ryszarda, ++ rodziców z obu stron, ++ pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.