Intencje 06 – 12.09. 2021 r.

06 – 12.09. 2021 r.

06

Poniedziałek

Dzień powszedni

630 – (greg. 6) – Za + Pelagię Porwoł.

1800  –  Za ++ Tadeusza Fac, żonę Weronikę, ++ rodziców i rodzeństwo.

II – Za ++ rodziców Edeltaudę i Eryka Łopocz i dusze w czyśćcu cierpiące.

07

Wtorek

Dzień powszedni

 

630W intencji żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, współbraci, rodziców, rodzeństwo.

II – (greg. 7) – Za + Pelagię Porwoł.

1700 (Obora) – Za + Martę Wyczyszczok, + męża, + córkę, ++ dziadków, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

1800Za + Gertrudę Czerwionka, ++ rodziców i rodzeństwo.

II – W intencji Alicji Sładek z okazji urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo.

08

Środa

Święto Narodzenia NMP

 

630Za ++ rodziców  Jadwigę i Michała Marcol, oraz za + ciotkę Annę Szypula.

II – (greg. 8) – Za + Pelagię Porwoł.

1800 – Za + Adriana Weisser z okazji z ziemskich urodzin, o życie wieczne dla niego.

II – Za ++ Marię i Pawła Trzaskalik, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo.

09

Czwartek

Wspomnienie bł. Anieli Salawy

630 – Za + Ludwika Stroka.

II – (greg. 9) – Za + Pelagię Porwoł.

1800Z okazji 10-tych urodzin Igora o dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, oraz Anioła Stróża, aby nieustannie nad nim czuwali.

II – Za + Ewalda Franica z okazji ziemskich urodzin, za ++ Elfrydę i Alojzego Morawiec, ++ rodziców i rodzeństwo.

 

10

Piątek

Dzień powszedni

 

630 – (greg. 10) – Za + Pelagię Porwoł.

1800  – W 1-szą rocznicę śmierci za + Elfrydę Lindner, + męża Konrada, + syna Józefa i + Barbarę.

II – Za + babcię Marię Drozd w rocznicę śmierci, o dar nieba dla niej.

III – Za + Piotra Milewskiego w 30-ty dzień po śmierci, oraz za + mamę Krystynę w rocznicę śmierci, o dar nieba dla nich.

 

11

Sobota

Dzień powszedni

 

 

630 (greg. 11) – Za + Pelagię Porwoł.

1300 (Obora) – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Anielskiej oraz zdrowie dla Ireny z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny, dziękując za dotychczas otrzymane łaski i wszelkie dobro.

1430 – Ślub Rzymski: Stroka – Zubek.

1600 – CHRZEST: STROKA

1700 (Obora) – Do MB Anielskiej i Anioła Stróża o potrzebne łaski i zdrowie w intencji Leny i całej rodziny.

1800  – Za + Marię Rudek, + męża Karola, + Jadwigę Stroka, ++ rodziców z obu stron i ++ pokrewieństwo.

II – Za + Wita Czachowskiego, + Karola Urbas, + żonę Franciszkę i dusze w czyśćcu cierpiące.

III – W rocznicę śmierci Stasia Morawiec, oraz o opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

 

 

 

12

XXIV Niedziela Zwykła

 

 

700 Za ++ Anielę i Kazimierza Kwiatkowskich, ++ dziadków, ++ z rodziny Kwiatkowskich, Czekajło, Procek i Bochenek.

II – Za + Józefa Szczyrba w 26-tą rocznicę śmierci oraz za + żonę Gertrudę.

830 –  Za żyjących i zmarłych Parafian.

II – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w intencji Dorotei i Józefa Przybilla z okazji 60-tej rocznicy ślubu.

945 (Obora) – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie.

1100– Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej w intencji Antoniego i Marii z okazji 40-tej rocznicy ślubu.

II – W intencji Dominiki i Macieja.

III – (greg. 12) – Za + Pelagię Porwoł.

1500– Nieszpory Niedzielne.

 

 

 

 

06 – 12.09. 2021 r. – Obora

06

Wtorek

Dzień powszedni

 

1700 (Obora) – Za + Martę Wyczyszczok, + męża, + córkę, ++ dziadków, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

11

Sobota

Dzień powszedni

 

1300 (Obora) – O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Anielskiej oraz zdrowie dla Ireny z okazji 70-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny, dziękując za dotychczas otrzymane łaski i wszelkie dobro.

1700 (Obora) – Do MB Anielskiej i Anioła Stróża o potrzebne łaski i zdrowie w intencji Leny i całej rodziny.

 

12

XXIV Niedziela Zwykła

945 (Obora) – O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w rodzinie.