Plan Kolędy 2021

Święta Bożego Narodzenia to Święta pełne miłości, braterstwa i radości. Wśród chrześcijan wytwarzają one szczególną więź i poczucie wspólnoty przez przeżywanie prawdy o Wcieleniu Bożego Słowa i zstąpieniu Syna Bożego na ziemię.

Pięknym zwyczajem jest odwiedzanie w tych dniach świątecznych swoich krewnych, przyjaciół, a także ludzi samotnych. Na ulicach, w domach i na klatkach schodowych słychać śpiew kolędników, którzy wędrują od domu do domu z życzeniami. Nie dziwi więc nikogo w tym czasie widok kapłana, duszpasterza odwiedzającego domy swoich parafian. W związki z panującą epidemią, wszystko jest inne, inaczej przeżywane.

Inną w tym roku będzie Wizyta Duszpasterska, czyli tzw. Kolęda , która ma na celu przede wszystkim błogosławienie domu i uproszenie łask Bożych dla domowników i gospodarstw. Ze względu na panującą epidemię będziemy oto prosić podczas tzw. Mszy świętych kolędowych o godz. 18.00 w naszym parafialnym domu – świątyni. Wspólnie przy ołtarzu będziemy się modlić, śpiewać kolędy i wypraszać Bożego błogosławieństwa dla naszych rodzin i naszej wspólnoty parafialnej.

Stół w naszym domu niech będzie nakryty białym obrusem, na nim krzyż i dwie świece. Po powrocie z kościoła zasiądźcie razem przy waszym stole do wspólnej modlitwy za siebie nawzajem, za wasze rodziny i waszych zmarłych. Niech Dziecię Jezus zlewa na Was zdroje potrzebnych łask. 

         Pragniemy serdecznie podziękować Wam Drodzy Parafianie, za Waszą prace, wszelką pomoc i życzliwość  z jaką spotykamy się  na co dzień, zwłaszcza teraz w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Tegoroczne ofiary jakie złożycie w czasie Mszy św. kolędowej będą przeznaczone na pokrycie kosztów renowacji wszystkich figur z naszej szopki. Można je będzie złożyć w kopercie, do koszyków na balaskach.

         Składamy Wam z serca płynące Bóg zapłać za wszelkie dobro jakiego doświadczamy na co dzień.

W Nowym Roku życzymy Wam obfitości Bożych łask, dobrego zdrowia, opieki Matki Bożej. Niech Pan Wam błogosławi.

 

Życzą Franciszkanie 

WIZYTA DUSZPASTERSKA – KOLĘDA 2021 rok

Parafia św. Paschalisa

www.paschalis.pl

 

Plan Kolędy 2021

02.01.2021 – OBORA –
sobota godz.17.00 –  ul. Drzewieckiego (parzyste)

03.01.2021 – OBORA –
niedziela – godz. 9.45 – ul. Drzewieckiego (nieparzyste)

04.01.2021poniedziałek
 – godz. 18.00

ul. Poprzeczna,
Piaskowa, Zielona

05.01.2021 wtorek
godz. 18.00

ul. Srebrna, Złota

06.01.2021 środa  – porządek Mszy św. jak w niedzielę

Kolęda w klasztorze

06.01.2021 środa –
OBORA – 9.45. ul. E. Plater

07.01.2021 czwartek  – godz.
18:00

ul. Rybnicka, Badury,
Lasoty

08.01.2021 piątek – godz. 18.00

ul. Ciemięgi, Chudoby,
Fabryczna

09.01.2021 sobota – godz. 18.00

ul. Szkolna (parzyste)

09.01.2021 – OBORA –
sobota godz.17.00 – ul. Brzeska, Markowicka

10.01.2021 – OBORA –
niedziela – godz. 9.45 – ul. Księcia Przemysława

11.01.2021 poniedziałek
– godz. 18:00

ul. Szkolna
(nieparzyste)

12.01.2021 wtorek
godz. 18.00

ul. Bydgowska, Mieszka
I Raciborskiego

13.01.2021 środa  – godz. 18.00

ul. Tarnowska

14.01.2021 czwartek  – godz.
18:00

ul. Gnieźnieńska, Łużycka,
Poznańska

15.01.2021 piątek – godz. 18.00

ul. Śliska

16.01.2021 sobota – godz. 18.00

ul. Leśna, Adamczyka

16.01.2021 – OBORA –
sobota godz.17.00 –  ul. Czogały (parzyste)

17.01.2021 – OBORA –
niedziela – godz. 9.45 – ul. Czogały (nieprzyste)

 

18.01.2021 poniedziałek
– godz. 18:00

ul. Kanałowa

19.01.2021 wtorek
godz. 18.00

ul. Graniczna, Zaciszna

20.01.2021 środa – godz. 18.00

ul. Sudecka (parzyste)
4 – 40

21.01.2021 czwartek  – godz.
18:00

ul. Sudecka (parzyste)
42 – 72

22.01.2021 piątek – godz. 18.00

ul. Sudecka (parzyste)
74 – 100

23.01.2021 sobota – godz. 18.00

ul. Sudecka (parzyste)
102 – 122

23.01.2021 – OBORA –
sobota godz.17.00 –  ul. Smołki (parzyste)

24.01.2021 – OBORA –
niedziela – godz. 9.45 – ul. Smołki (nieparzyste)

25.01.2021 poniedziałek
– godz. 18:00

ul. Sudecka
(nieparzyste) 5 – 31

26.01.2021 wtorek
godz. 18.00

ul. Sudecka
(nieparzyste) 33 – 53

27.01.2021 środa  – godz.18.00

ul. Sudecka
(nieparzyste) 55 – 75

28.01.2021 czwartek  – godz.
18:00

ul. Sudecka
(nieparzyste) 77 – 101

29.01.2021 piątek – godz. 18.00

ul. Sudecka
(nieparzyste) 103 – 133a

30.01.2021 sobota –
godz. 18.00

ul. Tomali, Mikołowska

30.01.2021 – OBORA –
sobota godz.17.00 – ul. Leszka Raciborskiego (parzyste)

31.01.2021 – OBORA –
niedziela – godz. 9.45 – ul. Leszka Raciborskiego (nieparzyste)