Intencje 30.11 – 06.12. 2020 r.

30.11 – 06.12. 2020 r.

30

Poniedziałek

Święto św. Andrzeja

630 – Za + Pawła Gromotka, ++ rodziców i rodzeństwo.

II – (greg. 6) –  Za + Rajmunda Piechula.

III – Do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800– Z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji 60-tej rocznicy urodzin Soni.

II – (greg. 30) –  Za + mamę Małgorzatę Drobny.

III – (greg. 6) –  Za + Ewalda Franica.

IV – Za + Mariana Wochnik w 30-ty dzień po śmierci.

 

01

Wtorek

Dzień powszedni

630W intencji o. Eligiusza z okazji imienin.

II – W int. Żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, współbraci, rodziców, rodzeństwo.

III – Za ++ dziadków i ++ z rodziny Joszko, Malczok, Gajda, Urbaniec, ++ z pokrewieństwa o życie wieczne dla nich.

1700 (Obora) – rez. Zieleźny.

II – Za + o. Kapistrana – ( ks. Kazimierz Czajka).

1800Do Bożego Miłosierdzia za ++ Ignacego i Zofię Deńczyk.

II – (greg. 7) –  Za + Rajmunda Piechula.

III –  (greg. 7) –  Za + Ewalda Franica.

 

02

Środa

Dzień powszedni

630Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie w intencji Krystyny z okazji urodzin.

II – Za ++ Annę i Michała Stuka i ++ dzieci.

II – (greg. 8) –  Za + Rajmunda Piechula.

1800 – Za ++ Otylię i Pawła Stroka, ++ Erykę i Gerarda Krybs, + Adriana Weiser i dusze w czyśćcu cierpiące.

II – (greg. 8) –  Za + Ewalda Franica.

III – Za + Juliana Bolewskiego w 30-ty dzień po śmierci.

 

03

Czwartek

Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego –

Pierwszy czwartek miesiąca

630O nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, oraz w intencji próśb zanoszonych za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

II – (greg. 9) –  Za + Rajmunda Piechula.

III – Do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1800 –  Za + Jerzego Stroka, ++ rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące.

II – Z okazji ziemskich urodzin za + Norbeta Kollek.

III – (greg. 9) –  Za + Ewalda Franica.

04

Piątek

Wspomnienie  św. Barbary

Pierwszy piątek miesiąca

630 W intencji czcicieli NSPJ.

II – (greg. 10) –  Za + Rajmunda Piechula.

III – Za ++ Jadwigę, Alojzego i Martę Badura.

1000 Za wstawiennictwem św. Barbary w intencji górników.

1630 (Obora) – w intencjach zbiorowych:

I – Za + Annę Mandrysz, od Róż Różańcowych.

II – Za + Franciszkę Krajczy, od Róż Różańcowych.

III – W 30-ty dzień po śmierci za + Jerzego Hojka.

1800 (greg. 10) –  Za + Ewalda Franica.

II – Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w intencji Szymona z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

III – Za + o. Kapistrana.

 

05

Sobota

Pierwsza sobota miesiąca

 

630 Dziękczynna za opiekę św. Józefa, oraz o dalszą pomoc w rodzinie.

II – (greg. 11) –  Za + Rajmunda Piechula.

III – Do Bożego Miłosierdzia o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1700 (Obora) – Do Bożego Miłosierdzia za + Józefa Jasny w 18-tą rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny i dusze potrzebujące pomocy.

1800  Za ++ Józefa i Andrzeja Olszar o życie wieczne dla nich.

II – (greg. 11) –  Za + Ewalda Franica.

III – Do Bożej Opatrzności o dar wiary w intencji czterech rodzin, od rodziny Lincner.

 

06

II

Niedziela Adwentu

700  (greg. 12) –  Za + Rajmunda Piechula.

830 –  Za żyjących i zmarłych Parafian.

945 (Obora) – Za + Tadeusza Ginalskiego w kolejną rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1100 (Obora) – Z okazji 50-tej rocznicy urodzin Marka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Anielskiej.

1100( Transmisja on-line) – Do Anioła Stróża w intencji Marysi w 1 rocznicę urodzin, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla niej, dla rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

1300Za + Ernesta Kosiol w rocznicę śmierci, za ++ rodziców, ++ rodzeństwo i pokrewieństwo.

1500–  Nieszpory adwentowe.

1700(greg. 12) –  Za + Ewalda Franica.

 

 

 

30.11 – 06. 12. 2020 r. – Obora

 

 

01

Wtorek

Dzień powszedni

1700 (Obora) – 1700 (Obora) – rez. Zieleźny.

II – Za + o. Kapistrana – ( ks. Kazimierz Czajka).

 

04

Wspomnienie św. Barbary – pierwszy piątek miesiąca

1630 (Obora) – w intencjach zbiorowych:

I – Za + Annę Mandrysz, od Róż Różańcowych.

II – Za + Franciszkę Krajczy, od Róż Różańcowych.

III – W 30-ty dzień po śmierci za + Jerzego Hojka.

 

05

Sobota

Pierwsza sobota miesiąca

 

1700 (Obora) – Do Bożego Miłosierdzia za + Józefa Jasny w 18-tą rocznicę śmierci oraz za wszystkich ++ z rodziny i dusze potrzebujące pomocy.

 

 06

II

Niedziela Adwentu

945 (Obora) – Za + Tadeusza Ginalskiego w kolejną rocznicę śmierci i za dusze w czyśćcu cierpiące.

1100 (Obora) – Z okazji 50-tej rocznicy urodzin Marka, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej Anielskiej.