Intencje 18–24. 05. 2020 r.

18 – 24. 05. 2020 r.

18

 Poniedziałek

Uroczystość św. Paschalisa   

630 – Do MBNP i św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie.

II – (greg. 29) – Za + Gertrudę Szczyrba.

III – (greg.6) – Za + Jerzego Kuzar.

900–  Ku czci św. Paschalisa za żyjących i zmarłych parafian.

1800–  (Msza transmitowana on-line)  Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

II – Za + Marię Ramza.

 

19

Wtorek

Dzień powszedni

630W int. Żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, współbraci, rodziców, rodzeństwo.

II – (greg. 30) – Za + Gertrudę Szczyrba.

III – (greg.7) – Za + Jerzego Kuzar.

1700 (Obora) – Za ++ rodziców Franciszka i Bronisławę Lenart, oraz za ++ z rodzin Lenart i Staniczek.

1800 – (Msza transmitowana on-line)  Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

II – Za + Tadeusza Nizio, o dar życia wiecznego, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

 

20

Środa

Święto św. Bernardyna ze Sieny

630Za + Jana Głombik oraz za ++ rodziców.

II – (greg.8) – Za + Jerzego Kuzar.

1800 (Msza transmitowana on-line) Do Miłosierdzia Bożego o nawrócenie grzeszników i za dusze w czyśćcu cierpiące.

II – O zdrowie i Boże błogosławieństwo w intencji Reginy Zemełka.

 

21

Czwartek

Dzień powszedni

630 Za + Alojzego Bily z okazji ziemskich urodzin.

II – Za + Jana Kołodziej, ++ rodziców Walentyna i Cecylię Kołodziej, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

III – (greg.9) – Za + Jerzego Kuzar.

1800 –  (Msza transmitowana on-line) Za ++ Klarę i Rajnolda Rycka, ++ Elżbietę i Władysława Gocyła, Elżbietę Długosiewicz – Gocyła i Jadwigę Leksza.

 

22

Piątek

Dzień powszedni

630 Za ++ Annę i Alfonsa Stroka, oraz za ++ z pokrewieństwa.

II – (greg.10) – Za + Jerzego Kuzar.

1800(Msza transmitowana on-line) Z okazji  40-tej rocznicy urodzin córki Agnieszki, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej.

23

Sobota

Święto rocznicy poświęcenia bazyliki św. Franciszka

630 Za wstawiennictwem św. Urbana o urodzaje, o Boże błogosławieństwo w pracach polowych, oraz za żyjących i zmarłych rolników.

II – (greg.11) – Za + Jerzego Kuzar.

1700 (Obora) – Za ++ Gerarda i Jerzego Leśniok, w 2-gą rocznicę śmierci.

1800 (Msza transmitowana on-line) Za + Stanisława Michalskiego, + żonę Marię, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron.

 

24

VII Niedziela Wielkanocna- Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

700  Za dusze w czyśćcu cierpiące.

II – (greg.12) – Za + Jerzego Kuzar.

830 –  Za żyjących i zmarłych parafian.

945 (Obora) – Za + Annę Frydryszek, + męża Józefa, ++ ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

1100 (Obora) int. Wolna.

1100(Msza transmitowana on-line) Za + Alfreda Nowak.

1300– Z podziękowaniem za odebrane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Kingi z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

1500(Transmisja on-line). Wielkie Nieszpory Płońskie ku czci św. Paschalisa.

1700–  W intencji Marty z okazji 14-tej rocznicy urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 – 24. 05. 2020 r. – Obora

19

Wtorek

Dzień powszedni

 1700 (Obora) – Za ++ rodziców Franciszka i Bronisławę Lenart, oraz za ++ z rodzin Lenart i Staniczek.

 

23

Sobota

Święto rocznicy poświęcenia bazyliki św. Franciszka

 

1700 (Obora) – Za ++ Gerarda i Jerzego Leśniok, w 2-gą rocznicę śmierci.

 

 

24

VII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

945 (Obora) – Za + Annę Frydryszek, + męża Józefa, ++ ich rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

1100 (Obora) int. Wolna.