Intencje 20 – 26. 01. 2020 r.

20 – 26. 01. 2020 r.

20

 Poniedziałek

Dzień powszedni  

630Za ++ Gertrudę i Pawła Koczy, ++ rodziców i ++ rodzeństwo.

II – (Greg.14) – Za + Zygmunta Janota.

III – (Greg.5) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.

1800 – Do Bożego Miłosierdzia za ++ podopiecznych parafialnego zespołu Caritas.

II – W 17-tą rocznicę śmierci Rudolfa Myszor, ++ rodziców, siostrę i brata.

III – Za + Genowefę Morawiec, ++ rodziców i rodzeństwo.

21

Wtorek

Wspomnienie św. Agnieszki

 

630W int. Żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, współbraci, rodziców, rodzeństwo.

II – (Greg.6) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.

1700 (Obora) – Za + Elżbietę Pośpiech w 1-szą rocznicę śmierci, oraz za + męża, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.

1800–    (Greg.15) – Za + Zygmunta Janota.

II – Za ++ dziadków.

22

Środa

Dzień powszedni

630Za + Marię Malczok, + Leonarda  i dusze w czyśćcu cierpiące.

II – Za + brata Jerzego w 30-ty dzień po śmierci.

III – (Greg.7) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.

1800 – Za + Rudolfa Morawiec, + siostrę i ++ rodziców.

II – Z okazji 40-tych urodzin Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz za ++ zmarłych rodziców Jadwigę i Józefa.

III – (Greg.16) – Za + Zygmunta Janota.

23

Czwartek

Wspomnienie św. Berarda i Towarzyszy

630  (Greg.8) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.

II – Za + Jana Bróda.

1800 –  (Greg.17) – Za + Zygmunta Janota.

II – Za + Karola Wystyrk, + żonę, ++ rodziców i rodzeństwo.

24

Piątek

Wspomnienie św. Franciszka Salezego

630 Do Bożego Miłosierdzia za + Mieczysława Wypasek, ++ rodziców z obu stron.

II- (Greg.9) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.

1800 – Za żyjących z rodziny Wrazidło, w intencji dzieci i wnuków o potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB.

II – (Greg.18) – Za + Zygmunta Janota.

III – Z okazji urodzin Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB.

25

Sobota

Święto Nawrócenia św. Pawła

630 (Greg.19) – Za + Zygmunta Janota.

II –   (Greg.10) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.      

1300 (Obora) – Z okazji 60-tych urodzin Stefana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB Anielskiej.

1700 (Obora) – Za + Józefa Krajczy w 4 rocznicę śmierci, o dar życia wiecznego dla niego..

1800 – Za + Józefa Lindner, + mamę Barbarę i + ojca Konrada.

II – O zdrowie dla męża oraz w intencji  Korneli i całej rodziny o opiekę MBNP.

26

III Niedziela Zwykła

 

700 (Greg.20) – Za + Zygmunta Janota.

II – (Greg.11) – Za + Krzysztofa Smolińskiego.      

830  Za żyjących i zmarłych Parafian.

945 (Obora) –  Za + Łucję Stęchły w 15 rocznicę śmierci, za + męża Ryszarda, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

1100W intencji rocznego dziecka Zofii Kukiełka, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża, w intencji jej rodziców i rodziców chrzestnych.

II – W intencji rocznego dziecka Ksawerego Kanioka, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża, w intencji jego rodziców i rodziców chrzestnych.

20 – 26. 01. 2020 r. – Obora

21

Wtorek

Wspomnienie św. Agnieszki

1700 (Obora) – Za + Elżbietę Pośpiech w 1-szą rocznicę śmierci, oraz za + męża, ++ rodziców i pokrewieństwo z obu stron.
25

Sobota

Dzień powszedni

1300 (Obora) – Z okazji 60-tych urodzin Stefana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB Anielskiej.

 

1700 (Obora) – Za + Józefa Krajczy w 4 rocznicę śmierci, o dar życia wiecznego dla niego.

 

26

III Niedziela Zwykła

945 (Obora) –  Za + Łucję Stęchły w 15 rocznicę śmierci, za + męża Ryszarda, ++ rodziców z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.