KONKURS p.t. „Św. Franciszek i franciszkanie w życiu moim, mojej rodziny i okolicy.”

KONKURS p.t. „Św. Franciszek i franciszkanie w życiu moim, mojej rodziny i okolicy.”

Rocznica 100-lecia przybycia zakonu franciszkanów do Raciborza-Płoni jest okazją do przeprowadzenia konkursu franciszkańskiego, którego celem jest ukazanie piękna postaci św. Franciszka z Asyżu oraz działania Jego duchowych synów – franciszkanów, którzy od 100 lat dzielą swoje życie z mieszkańcami Raciborza-Płoni. Jego organizatorem jest parafia p.w. św. Pachalisa w Raciborzu.

UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP nr 3 w Raciborzu oraz dzieci klas 1-8 mieszkających na terenie parafii p.w. św. Paschalisa w Raciborzu.

ZADANIE KONKURSOWE polega na…
przedstawieniu postaci św. Franciszka lub jednej z jego przelicznych cech w wybrany przez siebie sposób…
ALBO
2) przedstawienie postaci jakiegoś posługującego na Płoni franciszkanina, związanego z nim wydarzenia lub przeżycia.

FORMY PRAC
Prace mogą być w dowolnej formie plastycznej (rysunek, kolaż, wydzieranka itd. max. format A3), w dowolnej formie literackiej (piosenka, wiersz, opowiadanie) lub multimedialnej (prezentacja, filmik, wywiad ze starszymi osobami).
Liczyć się będzie pomysłowość, włożona praca, zaangażowanie, kreatywność, trud włożony w dotarcie do źródeł.

TERMIN
Podpisane (nazwisko, imię, klasa) prace należy oddawać katechecie w szkole do piątku 25 września włącznie. Sposób i formę przekazania prac w formie multimedialnej ustalamy osobiście w szkole z katechetą. Termin ich przekazania jest taki sam.
Dzieci mieszkające na terenie parafii lecz nie będące uczniami ZSP3 mogą swoje prace przynosić do furty klasztornej lub kancelarii parafialnej. Także w terminie do 25 września.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
Do oceny prac zostanie powołana komisja, która podzieli prace według kategorii wiekowych oraz rodzaju prac i dokona ich oceny.

NAGRODY
Za udział w konkursie przewidziane są nagrody i dyplomy. Ich rozdanie odbędzie się podczas uroczystości rocznicowo-odpustowych w parafii – 4 października 2020.

DODATKOWE INFORMACJE.
Udział w konkursie jest równoznaczny z udzieleniem przez Rodziców zgody na publikację wizerunku oraz imienia dziecka na stronie internetowej oraz Facebook parafii św. Paschalisa, a także lokalnej prasie.